WIELKANOC

Wszystkim Drogim Przyjaciołom i

Dobrodziejom naszej Wspólnoty,

bez których nie mogłybyśmy żyć naszym

powołaniem do modlitwy,

składamy serdeczne życzenia wielkanocne!

Niech to ŻYCIE,

które objawia się w Paschalnej Tajemnicy

WCIELONEGO SŁOWA BOŻEGO,

JEZUSA CHRYSTUSA,

STAJE SIĘ WASZYM UDZIAŁEM!

Modlimy się gorąco, aby obdarzył Was swoim błogosławieństwem

We wszystkich wymiarach Waszego życia!

siostry karmelitanki bose
z Karmelu Słowa Bożego
i Świętych Aniołów