Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klasztor Sióstr KarmelitanekBosych, z siedzibą w Gdyni, ul. Cumowników 8, 81-517 Gdynia, tel: 58 624 86 58; e-mail: karmelslowa@karmelslowa.pl, NIP 586 19 95 576.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się :

a/Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na postawie zgody Użytkowników Strony Internetowej udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie – tj. w celu :

• udzielania odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą: formularza kontaktowego;

• przesyłania – również listownie – podziękowań za darowizny na rzecz Klasztoru, życzeń świątecznych oraz informacji o Klasztorze Przyjaciołom i Dobroczyńcom Klasztoru;

• realizacji szybkich płatności na rzecz Klasztoru (administratorem tych danych osobowych jest PayU);

b/ Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – kiedy jest niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

• archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

• przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby rozwoju Strony,

• przygotowywania życzeń, materiałów informacyjnych dla stałych Użytkowników.

3. Kategorie danych osobowych obejmują m. in.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, nr konta bankowego i danych bankowych dedykowane do procesów opisanych w punkcie 2.

4. W przypadku składania ofiar – darowizn – na rzecz Klasztoru albo innej formy kontaktu wymagającej odpowiedzi ze strony Klasztoru, Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: PayU; Poczta Polska.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym osobom trzecim, w tym państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, zwłaszcza w celu podtrzymania korespondencji z Państwem, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może się jednak wiązać z niemożliwością uzyskania informacji od Właściciela Strony, w tym odpowiedzi na zapytania zgłoszone w formularzu kontaktowym.