www.karmelslowa.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa www.karmelslowa.pl jest własnością Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Gdyni, ul. Cumowników 8, 81-517 Gdynia, NIP 586 19 95 576, Regon 040103447.

2. Każdy użytkownik pragnący korzystać ze strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem strony i zaakceptować go w całości. W przypadku braku akceptacji Regulaminu powinien natychmiast opuścić stronę.

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności.

4. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy właścicieli firm i ich logo użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli.

5. Pytania i uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na adres mailowy: karmelslowa@karmelslowa.pl.

§ 2

Definicje

1. Strona internetowa (Strona) – serwis internetowy www.karmelslowa.pl – nie będący sklepem internetowym.

2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług elektronicznych w ramach strony internetowej.

3. Właściciel – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową.

4. Formularz interaktywny – formularz dostępny na stronie internetowej, umożliwiający bezpośredni kontakt z Właścicielem strony.

5. System Płatności online – system szybkich płatności online PayU udostępniony na stronie internetowej i umożliwiający wpłacanie darowizn na rzecz Właściciela (Klasztoru).

6. Warunki – zbiór wszystkich postanowień dotyczących korzystania ze Strony internetowej, w tym: niniejszy Regulamin, Polityka prywatności, Regulamin płatności PayU.

§ 3

Zasady funkcjonowania Strony

1. Wszelkie treści znajdujące się na przedmiotowej Stronie – w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych, formularzy elektronicznych, grafik, zdjęć – stanowią własność Udostępniającego przedmiotową Stronę.

2. Korzystanie ze Strony nie wymaga żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika. Strona jest obsługiwana przez wszystkie przeglądarki internetowe.

3. Korzystanie ze Strony w tym min. – przeglądanie treści, kopiowanie, wykorzystywanie, rozpiwszechnuanie itp., kontaktowanie się z Właścicielem za pomocą formularzy interaktywnych na stronie (formularz kontaktowy) oraz korzystanie z metody Szybkich płatności online udostępnionej na Stronie – jest równoznaczne za zaakceptowaniem Regulaminu niniejszej Strony.

4. Użytkownik ma prawo kopiować, drukować i rozpowszechniać treści zawarte na stronie, bez ingerencji w ich treść, pod warunkiem, że będą one wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych i zgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz każda kopia będzie zawierała informację o autorze treści.

5. Wszelkie treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Strony mają charakter informacyjny i subiektywny, nie są kierowane do poszczególnych Użytkowników. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Użytkowników.

6. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Strony, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zabronione jest korzystanie ze Strony internetowej w sposób naruszający przepisy prawa.

§ 4

Warunki komunikacji i korzystania z opcji darowizn

1. Strona zawiera przyciski Szybkich płatności online, przeznaczone do składania darowizn – w rozumieniu art. 888 kc i nast. – na rzecz Właściciela (Klasztoru Mniszek Bosych). Użytkownik pragnący korzystać z Szybkich płatności online udostępnionych na stronie jest zobowiązany zaakceptować Regulamin dokonywania płatności PayU.

2. Strona zawiera wtyczki do platform społecznościowych: Facebook, Tweeter, WhatsApp, Pinterest, oznakowane jako logo tych serwisów. Wtyczki te służą udostępnianiu treści zamieszczonych na Stronie. Korzystanie z nich oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies i innych podobnych technologii przez administratora tych platform społecznościowych.

3. Odnośniki znajdujące się na Stronie internetowej do innych stron internetowych mają charakter wyłącznie informacyjny.

4. Strona zawiera następujące formularze interaktywne:

A. Formularz kontaktowy przeznaczony do kontaktu Użytkownika z Właścicielem strony.

5. Korzystanie z powyższych formularzy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do kontaktu Właściciela z Użytkownikiem.

§ 5

Poszanowanie prywatności

1. Wszystkie informacje dotyczące poszanowania prywatności Użytkownika i RODO zawarte są w osobnej zakładce Polityka prywatności.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wraz z Polityką prywatności stanowią kompletną i wyczerpującą Umowę między Użytkownikiem a Właścicielem.

2. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, która zaczyna funkcjonować od momentu jej publikacji.