twórczość

muzyka

Artyści i poeci nie mogą być wojującymi materialistami. Ale sama ich pasja tworzenia dzieła sztuki, dzieła poetyckiego, wyraża nieodłączną od wszelkiego intensywnego  życia wewnętrznego potrzebę wyjścia poza granice świata jednostki w kierunku nawiązania kontaktu, komunii.

 

Louis Bouyer, Wprowadzenie do życia duchowego

dzwonek szary_Easy-Resize.com

nasze ikony