BYŁ CZŁOWIEK

Był człowiek wysłany od Boga… Przyszedł na świadectwo. (J 1,6-8) egeneto anthropos – stał się człowiek Image by Freepik Być człowiekiem oznacza stawać się nim. Wzrastanie jest wpisane w nasze człowieczeństwo, w naszą wiarę, w relacje. Potrzebujemy inspiracji, wyzwań, czasem kryzysów, w których okazuje się niewystarczalność tego, co było i odsłania nowy potencjał tego, co […]

TO ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI ŚWIECI

To światło świeci w ciemności i ciemność jej nie opanowała. (J 1,5) ou katelaben   – nie opanowała Image by Freepik Ukazywanie się światła w ciemności jest zwycięskie. Katalambano oznacza pochwycenie czegoś, ogarnięcie, zdobycie, zrozumienie, odkrycie. Ciemność nie opanowała światła, nie ogarnęła i nie zrozumiała. Definitywnie. Ta zwycięska walka toczy się w nas. Możemy nie rozumieć […]

ŻYCIE BYŁO ŚWIATŁEM LUDZI

Życiem było, i to życie było światłem ludzi. (J 1,4) Dzoe  – życie, odwieczne i nieskończone; bycie żywym duchowo Image by Freepik Jezus – Słowo jest życiem, ponieważ jest w relacji z Ojcem. Prawdziwe życie rodzi się ze Słowa. Gdy zostaje wypowiedziane do nas, wchodzi w naszą samotność, rozbrzmiewa w niej, budzi nas i zaprasza […]

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO

Słowo – Jezus jest w Ojcu i jest początkiem wszystkiego. Bóg jest wspólnotą, wewnętrzną rozmową i opowieścią, która się ujawnia, otwiera dla nas.